Zgodę na odstępstwo od warunków technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu wymagają: - pomieszczenia produkcyjne i usługowe - § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), - pomieszczenia stałej pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych - § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych i bhp zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu jest wydawana w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Zgodę na odstępstwo od wymagań technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym, w tym elektrycznym można uzyskać dla pomieszczeń stałej pracy (tj. pomieszczeń pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny), w których oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych bądź jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego - § 58 rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W przypadku, gdy w/w pomieszczenia są pomieszczeniami produkcyjnymi, zgoda na zastosowanie oświetlenia wyłącznie sztucznego jest wydawana w porozumieniuz okręgowym inspektorem pracy - § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Zgodę na odstępstwo od wymagań technicznych w zakresie wysokości można uzyskać dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, dla których wymagana wysokość powinna wynosić 3 m i 3,30 m. Wysokość ta może być obniżona do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji - § 72 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i 3,3 m w świetle - jeżeli w …

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
poniedziałek, 23 lipiec 2018 09:19

Odstępstwa od warunków technicznych i bhp

Napisane przez
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. udziela zgody na odstępstwa od warunków technicznych i bhp dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczeń stałej pracyw zakresie: zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu, oświetlenia światłem dziennym, wysokości pomieszczeń. Zgody na odstępstwa w w/w zakresach wydawane są na podstawie przepisów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) stosuje się dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zlokalizowanych w budynkach nowoprojektowanych lub…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.