Created jtemplate joomla templates

poniedziałek, 03 sierpień 2020 09:40

Zakrywaj usta i nos lub zachowaj dystans społeczny!

Napisane przez
Więcej informacji o aktualnych zasadach: https://www.gov.pl/…/koronaw…/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 sierpień 2020 09:41
piątek, 17 lipiec 2020 08:56

Ważne informacje o koronawirusie w jednym miejscu!

Napisane przez
Ważne informacje o koronawirusie w jednym miejscu!W ProteGO Safe znajdziesz wiarygodne, oficjalne i aktualne informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Dowiesz się, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.Publikowane informacje to komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny. To także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany piątek, 17 lipiec 2020 09:08
Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadza zakazu w zakresie funkcjonowania fontann oraz tężni ulicznych. Fontanny różnego typu i zespoły fontann w formie parków fontann, instalacje wodne typu ”dry plaza”, tężnie uliczne – są formą atrakcji wodnych, stanowiących urozmaicenie odpoczynku i zachętę do spędzania czasu w ich sąsiedztwie. Przyciągają one licznych odwiedzających, co może utrudniać utrzymywanie przez nich dystansu społecznego – jednego z głównych środków zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Cząstki wirusa odkrztuszane przez osoby zakażone podczas kaszlu, kichania, śmiechu, głośnej rozmowy mogą w tych warunkach łatwo zostać zainhalowane przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe, stając się przyczyną zakażenia. Ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 w przypadku uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych wynika przede wszystkim z licznego gromadzenia się ludzi wokół powyższych obiektów i związanej z…
Pobierz i korzystaj z aplikacji #ProteGOSafe, która informuje o kontakcie z #koronawirus Co to jest ProteGO Safe?To aplikacja, która pomaga w walce z koronawirusem. Już dziś pobierz ją na swój telefon! Co powinniście o niej wiedzieć?Jest bezpieczna i bezpłatna. Dzięki niej Wasz telefon zapamięta, kogo spotkaliście. Nikomu tych informacji nie przekaże! Nie śledzi Waszej lokalizacji, nie ma dostępu do plików i danych w Waszych telefonach, nie wie z kim i kiedy się spotkaliście. Mimo to poinformuje Was jeśli mieliście kontakt z osobą zakażoną. Podpowie, co robić w takiej sytuacji. Ułatwi kontakt ze specjalistami. Znajdziecie ją w sklepie z aplikacjami. Z identycznych aplikacji jak nasza korzystają już miliony Europejczyków. Warto dołączyć do tego grona. Podobnie jak wiele innych państw, w naszej aplikacji wykorzystujemy rozwiązanie dostarczone przez firmy #Apple i #Google. Pobierz, zainstaluj i korzystaj z aplikacji ProteGO Safe.Wszystko w Twoich rękach.https://www.gov.pl/protegosafe------------------------Pobierz #ProteGOSafe już dziś.#GooglePlay - https://linkd.pl/4fsm#AppStore - https://linkd.pl/4fsp

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 30 czerwiec 2020 07:44
Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 czerwiec 2020 07:28
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.) Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: Zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki. Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego. Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji: A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki. B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa. C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników. REKOMENDACJE A- Procedury zapobiegawcze: W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory. Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny, trasą uzgodnioną z właściwymi władzami (Urzędy Wojewódzkie). Należy zapewnić osobom…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 02 czerwiec 2020 10:14
Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Poniżej przedstawiamy link, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne. https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/?fbclid=IwAR3vVT1S8jatHDah1r8-XOra1ozSVDrRZ6C9kw041B899DUqsWEKngW90O4

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 02 czerwiec 2020 10:12
Strona 1 z 10
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.