Created jtemplate joomla templates

Zadania wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego posiadają charakter profilaktyczny, mający na celu ochronę zdrowia ludzi przebywających zarówno w obszarze, jak i w sąsiedztwie planowanych przedsięwzięć. Działania te polegają na kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesach planowania, projektowania i realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. Do najważniejszych zadań w powyższym zakresie należy m.in.: opiniowanie dokumentów strategicznych gmin (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), wydawanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko oraz warunków realizacji planowanych przedsięwzięć (na wniosek organów właściwych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, wydawanie zgody na zastosowanie rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawa (zastosowanie recyrkulacji powietrza w obiektach opieki zdrowotnej, usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu), uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, wydawanie opinii sanitarnych o warunkach sanitarno-higienicznych…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 04 luty 2020 09:46
wtorek, 04 luty 2020 09:22

Wnioski do pobrania

Napisane przez
Wnioski do pobrania znajdują się w załączniku na dole.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 04 luty 2020 09:44
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.