Created jtemplate joomla templates

poniedziałek, 22 sierpień 2016 10:50

Uwaga na znakowanie i skład suplementów diety.

Napisane przez
Uwaga na znakowanie i skład suplementów diety Suplementy diety w myśl obowiązujących przepisów definiowane są jako środki spożywcze. Przepisy prawa regulujące znakowanie suplementów diety: 1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 października 2007r. w sprawie składu i oznakowana suplementów diety (tekst jednolity w załączniku do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r., poz. 2032) 2. Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.594 ze zm.) 3. Rozporządzenie 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 18, zpóźn. zm.); 4.Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
czwartek, 11 sierpień 2016 12:23

SUPLEMENTY DIETY A LEKI

Napisane przez
SUPLEMENTY DIETY A LEKI Od paru lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku suplementów diety. Na półkach sklepowych przybywa nowych opakowań tych produktów, w gazetach i w telewizji umieszczanych jest mnóstwo reklam dotyczących suplementów diety. Z uwagi na wysoką konkurencję na rynku producenci i importerzy suplementów diety poszukują nowych sposobów zachęt, które pozwoliły by na zwrócenie uwagi konsumentów na ten rodzaj produktu i zwiększenie jego sprzedaży. Jednym z tych sposobów jest informowanie konsumentów na etykietach, stronach internetowych, poprzez obraz, przekaz słowny o szczególnych walorach danego produktu. Podczas przekazywania tych informacji producenci czy importerzy zapominają często, że suplementy diety nie są lekami. Nie rzadko sięgają po opisy, które powodują, że przeciętny odbiorca ma problem z odróżnieniem suplementu diety od leku. Promocja i reklama suplementów diety wprowadza często w błąd konsumentów, szczególnie wówczas gdy mówi o właściwościach leczniczych produktu, których suplement diety nie posiada!!! Konstrukcja informacji jest tak stworzona, aby wywołać przekonanie o właściwościach…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.