Created jtemplate joomla templates

Głównym celem konkursu jest: popularyzacja zasad zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku, wolnego od substancji psychoaktywnych; promowanie działań mających wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych; wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; kształtowanie pozytywnych wzorców w grupach rówieśniczych; aktywizacja środowiska lokalnego w celu podejmowania alternatywnych w stosunku do używek form wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy zgłaszający swój udział zobowiązani są dostarczyć osobiście lub pocztą do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. następujące dokumenty: - praca konkursowa (zdjęcie w formacie A4 – 210 mm x 297 mm), - karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konkursie fotograficznym załącznik nr 2, - oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu załącznik nr 3, - zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie załącznik nr 4. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Dnia 17 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowackiego 3-4 odbyło się trzynaste z 14 spotkań w sprawie oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej w powiecie gorzowskim. Tym samym celem w/w przedsięwzięcia była aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m. in. Wydziału Zdrowia LUW, Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą oraz samorządów gminnych z terenu powiatu gorzowskiego. W powyższe przedsięwzięcie włączył się również Pracownik ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Gorzowie Wlkp. podczas, którego uruchomiono STREFĘ ZDROWIA, gdzie demonstrowano szkodliwość palenia tytoniu na fantomie. Prowadzono także rozmowy indywidualne dot. wybranych elementów zdrowego stylu życia i dystrybuowano materiały…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
piątek, 09 maj 2014 10:40

strefa zdrowia w STAROWSTWIE POWIATOWYM

Napisane przez
Dnia 8 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7 odbyło się spotkanie w sprawie oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej w powiecie gorzowskim. Powyższe działanie było jednym ze spotkań w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego zainicjowanych przez Wojewodę Lubuskiego. Tym samym celem w/w przedsięwzięcia była aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m. in. Wydziału Zdrowia LUW, Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą oraz samorządów gminnych z terenu powiatu gorzowskiego. W powyższe przedsięwzięcie włączył się również Pracownik ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Gorzowie Wlkp. podczas, którego uruchomiono STREFĘ ZDROWIA, gdzie przeprowadzono pokaz i naukę samobadania piersi oraz…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany piątek, 09 maj 2014 10:42
Uczennice gorzowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego uczą się jak walczyć z rakiem piersi …między nami kobietami Z danych polskiego Ministerstwa Zdrowia wynika, że co 14 Polka w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi. To przerażające statystyki! W miniony wtorek dnia 18.02.2014r. Pracownicy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili zajęcia edukacyjne z cyklu profilaktyki nowotworów złośliwych pt.: „NOWOTWOROM mówimy STOP” połączone z pokazem i nauką samobadania piersi na fantomie, na zaproszenie pedagoga szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Wiodącym założeniem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania nowotworów oraz zmniejszenia liczby zachorowań na nowotwory złośliwe raka piersi i raka szyjki macicy poprzez propagowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej wśród ogółu społeczeństwa. W powyższym przedsięwzięciu wzięły udział uczennice III i IV klas IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Łącznie edukacją bezpośrednią objęto 62 osoby. Całemu przedsięwzięciu…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.