Created jtemplate joomla templates

Etapy postępowania w procesie orzekania o chorobie zawodowej I. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudniania w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych. - kto dokonuje zgłoszenia:- pracodawca zatrudniający pracownika, zgłaszając niezwłocznie każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej- lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej - pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. - komu zgłaszać: 1) właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu *) 2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy - forma zgłoszenia:- na formularzu określonym w przepisach w sprawie dokumentowania chorób zawodowych(Dz.U. z 2002r. Nr 132, poz. 1121 ze zm. z 2012r. ogłoszonymi w Dz.U. 2012.663)- telefonicznie (jest to zgłoszenie dodatkowe,…
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.