Created jtemplate joomla templates

W ramach nadzoru nad miejscami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili ogółem 11 kontroli. Objęto nadzorem 11 turnusów letniego wypoczynku, z których skorzystało 502 uczestników. W ramach sprawowanego nadzoru dokonano oceny warunków sanitarno – higienicznych. Stwierdzono, że: - uczestnikom wypoczynku zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higienicznych, - stan sanitarny pomieszczeń sanitarnych nie budził zastrzeżeń; - miejsca wypoczynku były wyposażone w apteczki pierwszej pomocy, a w niektórych organizatorzy zapewnili opiekę medyczną, - odnotowano 9 przypadków urazów oraz 5 przypadków zachorowań (w tym 2 przeziębienia, 1 angina, 1 zapalenie gardła, 1 zapalenie ucha wewnętrznego), - w 10 miejscach wypoczynku letniego prowadzone było dożywianie, łącznie żywiono 496 uczestników. - we wszystkich 11 skontrolowanych miejscach wypoczynku nie stwierdzono zaniedbań sanitarno-higienicznych, nie nałożono mandatów, nie wydano decyzji. Podczas prowadzonych działań kontrolnych wspólnie z pracownikami…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Bezpieczny wypoczynek - warunki i zasady organizacji Zadaniem organizatora letniego wypoczynku dzieci i młodzieży jest zapewnienie uczestnikom właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolski mając na względzie szereg wymagań, jakie wiążą się z organizacją wypoczynku letniego, przekazuje podstawowe informacje w tym zakresie. INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe akty prawne regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), w szczególności artykuły od 92a do 92t, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452), w którym określono: termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączone do zgłoszenia oraz wzór zgłoszenia, liczbę uczestników wypoczynku, termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty, obowiązki kierownika i wychowawcy wypoczynku, program kursów na kierownika lub wychowawcę…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
W załączniku do pobrania instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest między innymi na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 1997, Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Od 01 marca 2010r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2009, Nr 218, poz. 1696). Najistotniejsze zmiany dotyczące organizacji wypoczynku po 01 marca 2010roku: Obecnie wypoczynek zgłasza się do Kuratorium Oświaty właściwego dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora.…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.