Created jtemplate joomla templates

wtorek, 27 luty 2018 11:35

Podsumowanie wypoczynku zimowego 2018r.

Napisane przez
Podsumowanie wypoczynku zimowego 2018r.: W ramach nadzoru nad miejscami organizującymi wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu i miasta Gorzowa Wlkp., trwający od 12 lutego do 25 lutego br., pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gorzowie Wlkp. odnotowali w elektronicznej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej 23 zarejestrowane turnusy zimowego wypoczynku. W tym czasie skontrolowano 7 turnusów, w których wypoczywało 137 uczestników, tj.: 7 kontroli przeprowadzono w obiektach w miejscu zamieszkania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka”, Księgarnia Kle Kle Kids dla dzieci, ul. Korfantego 9A, Zajęciownia – lokal użytkowy, ul. Bora Komorowskiego 41/1, Sala szkoleniowa Juniorlab, ul. Szarych Szeregów 1B/6, Społeczna SP i Gimnazjum, ul. K. Wielkiego 65B, Stadion Lekkoatletyczny, ul. Mickiewicza 37, Fruwająca Akademia Tańca, ul. Kossaka 1-3, . Na podstawie przeprowadzonych kontroli zebrano następujące informacje: wszystkie 7 placówek dopełniło obowiązku zgłoszenia organizacji wypoczynku zimowego do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.; 6 ww. placówek prowadziło…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Kryteria wg których dokonano kontroli szkół w okresie wakacyjnym. W okresie przerwy wakacyjnej 2016r. skontrolowano 3 szkoły pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego: - Zespół Szkół nr 20 przy ul.. Szarych Szeregów 7 w Gorzowie Wlkp., - Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 w Gorzowie Wlkp., - Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Nowej 7 w Gorzowie Wlkp. Kontrole w ww. szkołach przeprowadzono w związku z obowiązkami dotyczącymi poprawy stanu technicznego i higienicznego na terenie ww. placówek, nałożonymi decyzjami administracyjnymi przez PPIS w Gorzowie Wlkp. Inne formy działania PIS ww. zakresie. Do dyrektorów wszystkich placówek nauczania i wychowania na terenie działania PPIS w Gorzowie Wlkp. wystosowano pismo, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prośbą o przekazanie informacji dotyczących przeprowadzonych prac remontowo - naprawczych w czasie przerwy wakacyjnej 2016r. na terenie ich szkół wg załączonego wzoru (tabela nr 1). W ramach oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
poniedziałek, 25 lipiec 2016 08:53

Zasady postępowania w przypadku zadławień.

Napisane przez
W załączniku ulotka.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Akty prawne regulujące warunki higieniczno – sanitarne w szkołach i placówkach oświatowych, wychowawczych, rekreacji i wypoczynku, mające zastosowanie w bieżącym nadzorze przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży Lp. Bezpieczeństwo i higiena 1 t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2 t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm. Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty 3 Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 4 t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 5 Dz. U. 1998r., Nr 148, poz. 973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
poniedziałek, 09 czerwiec 2014 08:58

Pracownicy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Napisane przez
Zadaniem pracownika ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jest prowadzenie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, w miejscach wypoczynku letniego, rekreacji dzieci i młodzieży oraz w wyższych uczelniach. Zadania w zakresie higieny dzieci i młodzieży realizowane są poprzez: nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w miejscach wypoczynku letniego; nadzór nad higieną procesu nauczania; prowadzenie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych zjawisk występujących w szkołach i placówkach między innymi w zakresie: - obciążenia uczniów klas I-VI tornistrami/plecakami, - niedostosowania stanowisk pracy ucznia do wzrostu, - niewłaściwego oświetlenia miejsca pracy i zabaw ucznia/przedszkolaka.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
W załączniu informacje dotyczące profilaktyki szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
W załączniu informacje dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
W załączniku poradnik.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.